منم شمع وصاله یاندیران

سلوک عشق اطواریم، مزاق عشق حالیم دیر،
تجرد عالمی سیرینده عالم پایمالیم دیر.
خیالیمدا بودور کیم، بولموشام عالمده بیر خلقت،
نه عالم، قانسی خلقت، صاندیغم باطل خیالیم دیر.
جنون فیضیله آزاد اولموشام قید علایق دن،
کمال و فضل ترکی، رتبۀ فضل کمالیم دیر.
منم شمع وصاله یاندیران پروانه وش وارین،
فنای مطلقیم جانان ایله بزم وصالیم دیر.
طبیبا، قیلمیشام تشخیص، درد عشق دیر دردیم،
علامت آه سرد و روی زرد و اشک آلیم دیر.
هوادن موجه گلمیش بحر دردم، شاهد حالیم
دل پر اضطراب و نالۀ بی اعتدالیم دیر.
فضولی، عالم فقر و فناده منعم وقتم،
دیار مسکنت، نقد قناعت ملک و مالیم دیر.