هر دم غمینده ناله و آهیم یئتر مانا

هر دم غمینده ناله و آهیم یئتر مانا،
دۆنیا یۆزونده اول یۆزی ماهیم یئتر مانا.

ایثبات قؽلمیشام رۆخ-زرد و اشک-سۆرخیمی،
دعوی‌-عشقه بؤیله گۆواهیم یئتر مانا.

عالم خلاییقی منه ج‍ۆمله حسود اولا،
اول آسیتانین ایتی پناهیم یئتر مانا.

زاهید، اؤگونمه، طالعی، سعدم دئییب یۆگوش،
سن وار ایشینه، بخت-سیاهیم یئتر مانا.

کسمه اۆمید رحمت-حقدن، خطایی، سن،
ج‍ۆمله خطاده لۆطف-الهیم یئتر مانا.