شانه ده ینده

اولور شکفته کؤنول زولفِ یاره شانه ده ینده
نئجه که اووچو اولور شاد اوخو نشانه ده ینده
فرحله نیر اورگیم هر زمان کی، اول قاشی یایین(١)
خدنگ غمزه سی بو چشم خونفشانه ده ینده
زمانه اهلی اولور جمع، خالینین نظاره سینه
بهار زمانی چخار خلق سئیره، دانه ده ینده
ستاره‌لر یانار اول ماهه ذرّجه اثر ائتمز
هاچان کی، آهیم اودو طاق آسمانه ده ینده
گلنده گردشه الدن آلیر عنان طاقتمی(٢)
او شهسوارین الی هر زمان عنانه ده ینده
دوباره جان وئریر انسانه، واحد، اول پری گویا
بیراؤزگه نئشه سی وار تیرِ نازی جانه ده ینده

بعضی نسخه لرده،بئله یازیلوبدور:
١فرحلهنیر اورگیم هر زمان کی، اول گؤزلین.
٢عنان طاقتیگلدیکده گردیشه آلیر الدن.