مین سؤز پروژه‌سی آذربایجان ادبیاتی اثرلرینین توپلانیب، دیجیتال یاییملانماسی آماجینی داشی‌ییر.

بایاتی, دده قوْرقود کیتابی,

سئچیلمیش شعرلر,

سئچیلمیش شعرلر,

غزل‌لر, قصیده‌لر, قطعه‌لر, ترجیع‌بندلر, ترکیب‌بندلر, دؤردلوکلر, مۆخمّسلر, مسدّسلر, تضمین, مۆلمّعلر, رۆباعیلر, مۆستزادلار, دو بئیتی‌لر,

سئچیلمیش شعرلر,

هوپ‌هوپ‌نامه,

غزل‌لر,

شعرلر,

غزل‌لر, رۆباعیلر,

سئچیلمیش شعرلر,

قوْشمالار, گرایلیلار, تجنیسلر, غزل‌لر,

باشقا اثرلری, کۆلیّات,

گرایلیلار, غزل‌لر,

سئچیلمیش شعرلر,

دده‌مین کیتابی,

غزل‌لر, مۆخمّسلر, قوْشمالار, گرایلیلار,

غزل‌لر, قصیده‌لر,

غزل‌لر, گرایلیلار, مۆربعلر, مۆخمّسلر, مۆسدّسلر, ترجیع‌بندلر, ترکیب‌بندلر,

غزل‌لر, مثنوی,

غزل‌لر, تمثیل,

غزل‌لر, رۆباعیلر, قوشا بیتلر, تک بیتلر, قطعه‌لر, ترکیب‌بندلر, دؤردلوکلر, مۆخمّسلر, مۆسدّسلر, مۆستزادلار, ترجیع‌بندلر, ربیع الاطفال, مثنوی, قصیده‌لر, نوحه‌لر, مکتوبلار, ساتایر, باشقا شعرلر,