ساراسن

نه  وامق من  نه عذراسن  نه من مجنون نه لیلا سن
منی جانا گوزون ده غرق ائده ن طوفانلی دریاسن
دیریلدیرسن نگاهونله توکورسن قان سپاهونله
منیم ظنیم جه  گه  چنگیز سن    گاهی مسیحا سن
نه قهرون ده ن منیم ایمن قالار بو قان اولان کونلوم
نه مهرون ناردن ساخلارمنی اولما زلیخاسن
سنیلن من منم سن سیزکیم ام ای نازنین بیلمه ام
بونوبیللم  کی ذهنیمده آچیلمازبیرمعماسن
بوغازیمده ن قوپان های سان منه حق ده ن چاتان پای سان
دئیه بیلمه ام کیمه تای سان  کی سن هرحسنه دارا سن
بولاق سان داغ دوشونده یاقیزیل گول سن یاشیل باغدا
کی بوندان باش  گلر سن عطرده  اوندان مصفاسن
سوزون وارسوزلو سازلاردا ایزون وارشانلی یازلاردا
دنیز خوی لی آرازلاردا زامان تا  واردی    گویا سن
کیمه بیربوغداغیرت چاتسا سنده ن غیره باش اگمز
بلی سن آدمی آلداتمایان بیرآیری حواسن
عنایت قیل سنون بیرغمزه وون محتاجی دیر “عاصم”
کی سن قسمت ده سهمی سن عصمت لی ساراسن