– یوخ، یوخ، دوای درد نهانیندورور سنین!

(حبیبی یه تنظیر)
دون سایه سالدی باشیمه بیر سرو سربلند
کیم، قددی دلربا ایدی، رفتاری دلپسند.
گفتاره گلدی ناگه آچیب لعل نوشخند،
بیر پسته گؤردوم آنده تؤکر ریزه – ریزه قند.
سوردوم مگر بو دُرج دهن دیر – دئدیم، دئدی:
– یوخ، یوخ، دوای درد نهانیندورور سنین!

اگمیش هلالی اوستونه طرف کلاهینی،
چوخ دل شکسته نین گؤیه یئتیرمیش آهینی،
زلفون داغتدی، گیزله‌دی ابر ایچره ماهینی،
گؤردوم اوزونده حلقۀ زلف سیاهینی،
– اول پیچ و تابی چوخ نه رَسَن دیر؟ – دئدیم، دئدی:
– دور رخومده رشتۀ جانی دیر سنین!

وئرمیش فروغ شمع رخی گون چراغینه،
سالمیش شکست سرو قدی گل بوداغینه.
دون سرو تک باساندا قدم گؤز بولاغینه،
بیر نئچه خاردن الم ارمیش ایاغینه،
– گول برگینه باتان نه تیکان دیر؟ – دئدیم، دئدی:
– مژگان چشم اشک فشانیندور سنین!

سیرایله سالدی باغه گذر اول سمن عذار،
انواع زیب و زینت ایلن فصل نوبهار،
آچمیش گول اوزره سنبل و گیسوی مشکبار،
یاخمیش لطیف آیاغینا گلبرگ تک نگار،
– نسرینه رنگ لاله ندن دیر؟ – دئدیم، دئدی.
– غمزه م خدنگی تؤکدوگو قانین دورور سنین!

دوشموش عذاری اوزره مُعنبر سَلاسلی،
آشفته حال ائدیب نئچه بی صبر و بیدلی،
عقلیمی واله ائیله دی، شکل و شمایلی،
گؤز گؤردو قامتین، دل و جان اولدی مایلی،
– وه، بو نه طرفه سرو چمن دیر؟ – دئدیم، دئدی:
–منظور دیدۀ نگرانیندورور سنین!

سیل سرشکیم اولدی روان خاک کویینه،
جان واله اولدی لعل لب و گفتگویینه،
دل دوشدی دام سلسلۀ مشکبویینه،
اول لحظه کیم، ساتاشدی گؤزوم زلف رویینه،
– عقرب مه منیره وطن دیر؟ – دئدیم، دئدی:
– وهم ایله کیم خطر بو قرانیندورور سنین!

دون صبحدم کی، لاله و نسرین سالیب نقاب،
گلچهره سیندن آتدی صبا پردۀ حجاب،
گلزاره چیخدی سیرائده اول رشک آفتاب،
شبنم نثارین ائتدی گونش لؤلؤی خوشاب،
– بونلار ندیر، نه دّر عدن دیر؟ – دئدیم، دئدی:
– اَپْسَم، فضولی، اشک روانیندورور سنین!