گل اوراقی اشجارده اولدو مُضمر

یئنه دشت سرسبزدیر، فصل خرم،
جاهان بی تکلف، تکلفده عالم.
نباتات امواتینه وئرمیش احیا
هوای خضرخصلت و عیسوی دم.
مسیح شکوفه ظهورینه مطلق
صبا عطسۀ آدام و شاخ مریم.
بساط بساتین و بسط ریاحین
بیری فارج الهم، بیری کاشف الغم.
گل اوراقی اشجارده اولدو مُضمر
کی، معنی نادیر عبارتده مبهم.
گل سرخ سوری عروس مقنع،
درخت شکوفه نگار مغمّم.
عنادل خطیبینه گلبن منابر،
شکوفه سپاهینه گلزار مخیم.
بو گون زلف اهل ملاحتدن اؤزگه،
دئگیل هیچ کس مضطرب حال و درهم.
بو گون ابر و باد بهاری دن اؤزگه،
دئگیل کیمسه سرگشته و دیده پرنم.
باهارین دیر، آیا، بو تأثیر بیلمم
و یا دولت فیض خاقان اعظم.
فلک مرتبه، قطب خورشید سیرت
کی، نوروز آدیله دیر مُلک خرم.
مثال اصالتده اسمیله جاری
ازل تا ابد حکم طوغرا و خاتم.
حساب سخاوتده امریله مجرا
گدا آدینا حاصل معدن و یم.
اگرچی زمانیندا ممکن دور ائتمک،
گدا گنج و دینار و درهم فراهم.
بولونماز بو معموره ده بیر خرابه
دفین اولماغا گنج دینارو درهم.
نظر فیض روحی صفاتیندا عاجز
خیرد جوهر جسم درکینده ملزم.
کمالات کسبینه عقل مجرد،
نه جسم مصور، نه روح مجسّم
قد دلکشی رایت نصرت آیت
رخ مهوشی رایت فتحه پرچم.
عنان بر عنان فتح و نصرت رفیقی،
نه ساری کی، قیلسا عزیمت مصمم.
سمّی خلیل اختر برج حکمت
کی، رخشینه دیر غاشیه کش یوز ادهم.
قضاتک ضمیرینه اظهار دایم،
هم افعال متقن، هم اعمال مبرم.
قدرتک وقوفینه انشاء همیشه
هم اشکال مغلق، هم اسرار مبهم.
حکومت شعارا، ولایت پناها
کی، جاه حکومت سنه دیر مسلم.
اگر ماهه مهر رخون سالسا پرتو،
مه اولماز داخی مهردن ذره جه کم.
اگر یئتسه پروانه یه حکمون، ای شمع،
قیلیر مهر حاضر شب زاج مظلم.
شراب مذاقیندا کیفیت شهد،
مزاج سینانیندا خاصیت سم.
سنین پای بوسین تمناسی بیرله،
قدیم تک فضولی قدی متصل خم.
زمین پای بوسینله بیر قدر بولموش
کیم، اول قدره قادر دئیل آسمان هم.
شها، سنسن اول گوهر درج حکمت
کی، سندن دیر البته هر درده بیر ام.
نه دلریش کیم زخم تک آچدی آغزین
سنه عرض حال ائتمه یه، تاپدی مرهم.