طۆرّه‌یی-طرّارینی سن ائدلیدن پیچ و تاب

طۆرّه‌یی-طرّارینی سن ائدلیدن پیچ و تاب،
جان و دیلدن صبر و آرام گئتدی، گلمز گؤزه خواب.

والئه و حئیران اولور، هر کیم گؤرور گۆن یۆزونو،
سن نئجه حور و ملک سیما بشرسن، ائی شباب.

روخلارینلا عاریضین هر کیم گؤرورسه دئر روان،
ذی عجب قۆدرت کی، آتش یانار و هم آخار آب.

پرتؤوی-حۆسنو-جمالین عالمی رؤوشن قؽلیر،
سن دوغالدان جان گؤگونده، ائی قمر روخ، آفیتاب.

اول سیه دیل منلریندن عقلی-دیلدیر مۆنفعیل،
شول پریشان سۆنبولوندن جانا ایرر ایضطیراب.

شهپری-عرش-آشیانین، یعنی غمزه‌ن، ائی صنم
مکر ایله یؽخدی جهانی، [عالمی] قؽلدی خراب.

ائی حبیبی، اول حبیبین دردی-عشقی-سوزونو
جان و کؤنلون یولداش ائیله کیم، بودور خئیرالمآب