دردی-عشقه هر کی، اول دمساز اولا

دردی-عشقه هر کی، اول دمساز اولا
اول گرک لابود کی، اهلی-راز اولا.

عاشیقی-صادق اودور معشوقونون
یولونا جان ترک ائده، سرباز اولا.

دمده مین گز قال ائدرسه عاشیقی،
غمزه‌سی معشوقونون خود آز اولا.

عاشیقا، جؤور و جفا و درد و غم،
ذؤق و شادی، حۆسنو-خۆلق و ناز اولا.

هر مذلّت کی ایریشه معشوقدن،
عاشیقه خود اول قامو اعزاز اولا.

عاشیق آندا نئجه تؤبه ائده کیم،
آب و سبزه، شاهید و مئی ساز اولا.

ائریشه‌مز شول هۆمانین زۆلفینه
مۆرغی-دیل گر شاهین و شاهباز اولا.

ائی حبیبی، خوشدورور جامی-شراب،
خاصّه کیم، محبوبی-خوش-آواز اولا.