بوگون

مژده گتدی بیزه بیر قاصد چالاک بوگون
کونلوموز تازه لنیب اولدو فرحناک بوگون
نور رخساری کونولده چو تجلی ائتدی
قلبیمیز گرد کدورتدن اولوب پاک بوگون
گئتدی اول کهنه غباری کی گوزومده واریدی
نوریاب اولدو گئنه دیده غمبار بوگون
لله الحمد کی اغیار اولوب خوار و غمین
رشک دن مدعی نین قلبیدی صد چاک بوگون
غصه دن دشمن دون اولدو پریشان بو گئجه
کرم دوست قیلیب دشمنی غمناک بوگون
یار بو بزمی قدمیله مزین ائله سه
شوقیله نه فلک فخر ائدر خاک بوگون
شکر بو نعمته حیران ائله صبح و مسا
نه عجب دور ائلدی گردش افلاک بوگون