نو باهار

ساقیا دولدور قدح چون یئتدی فصل نو باهار
مرغزار اولدی چمن سویلر چمنده مرغ زار
گول چمنده پادشاه اولدی بزتدی مجلسی
لاله گلدی قوللوغا توتدی شراب خوشگوار
صبحدم بستانه ساری گل گشت اوچون عزم ائیله‌دیم
باغچادا گوردوم کی چیخمیش بیر حبیب گلعذار
دیشی اینجو، گوزی جادو، خالی هندو، بئلی مو
ساچی سنبل، خالی فلفل، اوزی چون گل، آغزی دار
خوب منظر، گوزی کافر، کیپریگی خنجر، قاشی یای
قد صنوبر، بویی عرعر، لاله ی تر، شول نگار
یوزی نون و گوزی عین و اوزی ری قامت الف
ساچی جیم و خالی میم و یوزی نقطه خط غبار
دلبریم بیر قیل بهاسی قیمتی دورد اقلیمه
بیری مصره، بیری چین و بیری هند و بیری لار
معرفتدن کوثر اولدی هم «نسیمی» چاکری
نسبتی یوخدور اونونلا عین دین و اختیار