اوره گیم قان اولدی گل

فرقتوندن یاندی باغریم اوره‌گیم قان اولدی گل
گل کی رخسارون بو مرده جسمه جان اولدی گل
دونیانین ناز و نعیمی، باغ و بستانی منه
سنسیز ای سولطان خوبان بند و زندان اولدی گل
ایسته‌دی لعلین فراقی جانیمی یاخماق ولی
شوقه یانمیش جانه لعلین آب حیوان اولدی گل
اول کونول کی دایمن ایشی سنونله وصل ایدی
یاندی شوقوندان اسیر درد هجران اولدی گل
جانیمین جانی وصالیندور وصالوندان اونی
تا کی اییردی فلک بیچاره بیجان اولدی گل
عاشقین باغ و گولستانی اوزون گلزاریدیر
هانسی گولزارین گولی گول سوز گولیستان اولدی گل
جنتین صحنینده طوبی واله و حیران و مست
قامتون حسنونده ای سرو خرامان اولدی گل
تا منی تقدیر یزدان ایله‌دی سندن جدا
کونلومون حالی پریشان دیده گریان اولدی گل
معجزاتوندان یاناغون، محکماتوندان ساچون
خار و خاشاکی جهانین ورد و ریحان اولدی گل
بحر بی پایانه شوقون جانیمی غرق ایله‌دی
گور نه بیداد ایله‌دی هجرون نه طوفان اولدی گل
بو نسیمی سندن آیری بیلدیگیم یوخدور وجود
درد و درمان، وصل و هجران، جمله یکسان اولدی گل