گه کبوتر

من کبوتر گؤرمه‌دیم کی باز اولا،
حوسن ایچینده در- جاهان شاهباز اولا،
سن تکی کیم دیر جاهاندا بیر دخی،
گه کبوتر در- جاهان، گه باز اولا.