شیطانی سان

معرفت کسب ائتمدین سن فانی سان،
بیر ایکی گون دونیه نین مهمانی سان،
حقی بیلسن عالمین سلطانی سان،
بیلمه سن خود دیوایله شیطانی سان.