کیمی خانه نشین اولموش

بیلین یاران، بو دونیاده هره بیر کار ایلن اوینار!
کیمی خانه نشین اولموش، کیمی بازاریلن اوینار.

کیمی تخت مرسّده، باشیندا تاج شاهانه،
کیمی زیندان ایچینده ال – آیاغی دار ایلن اوینار.

کیمی طالیب دی دونیایه، کیمی عاشیق دی عقبایه،
کیمی سازه، کیمی نازه، کیمی تک تار ایلن اوینار.

کیمی مجنون سوراغینده، کیمی لیلا فراغینده،
کیمی یارین اوزرینده یاتان شاه مار ایلن اوینار.

کیمیسی شاد و خرم دیر، کیمی لیل و نهار آغلار،
فلک ده سرگران اولموش خورشید زار ایلن اوینار.