ایمدی قؤوسی، ائیله جؤولان

ائیله کیم، درمان سنین دیر،
دردی بیدرمان سنین دیر.
هر نه ائتسن پادیشاهیم،
ائیله کیم، فرمان سنین دیر.

تشنۀ دیدارینم من،
ای گول تر خارینم من.
بیر امانتدارینم من،
دیل سنیندیر، جان سنیندیر.

کؤنلومو اوّل آلیرسان،
آخیری گؤزدن سالیرسان،
قیبله گاهیم، سن بیلیرسن،
ائو سنین، مئهمان سنیندیر.

ای منیم چشمیم چیراغی،
کؤنلومون اومیدی ساقی!
قان ایلن دولدور ایاغی –
کیم، بو گون دؤوران سنیندیر.

دین دیل دن کئچمه ییممی؟
حاصیلیم دیر بیچمه ییممی؟
قانا-قانا ایچمه ییممی،
کاسا-کاسا قان سنیندیر؟

گرچی وصلین اولدو موشکیل،
بس کی، وار آرادا هایل،
اولموشام هیجرانا قایل،
چون شب هیجران سنیندیر.

گل منی ای غافیل اؤلدور –
کیم، منیم مقصودوم اولدور.
خواه آغلات، خواه گولدور،
دیدۀ حیران سنیندیر.

چوخدا جوره ماییل اولما،
دوشمن جان و دیل اولما،
حالی دیلدن غافیل اولما،
چونکی اول ویران سنیندیر.

باشین اولدو کوی میدان،
قامت خم گشته چؤوکان،
ایمدی قؤوسی، ائیله جؤولان،
عرصۀ میدان سنیندیر.