حسدین مذمتی

حسدین مذمتی

بو زیبا نکته نی شیخ شبوستر،
ائدیب دیر “گولشن راز”ایندا مضمر.
اگرچی فارسیدیر اول معانی،
من ائتدیم تورکییه تحریر آنی.
دئییب قارداشه ائتمه ائتیبان،
حسددیر قارداشین قارداشینه کان.
حسود جانه آد قویدوم برادر،
دئییرسن ناقی سین نامینی خواهر.
چو شهوت آرالیقدا کارگردیر،
بیری فرزنددیر، بیری پدردیر،
مسیح آسا آتادان سن ابا قیل،
نشیمنگاه ووی اوج سما قیل.
حسددن قتل ائدیب هابیلی قابل،
باتیب قانه تن بیچاره هابیل.
حسد ویرانه ائیلر خانایمانی،
حسددیرائیله ین ویران جاهانی.
نه‌لر توتدو گؤرون اخوان یوسف،
حسددن چاه اولوب زندان یوسف .