ای کرب‌وبلا نین یئری ای کعبه‌دن اشرف

ای کرب وبلا نین یئری ای کعبه‌دن اشرف

الله معرف سنه سن بئیته معرف

توپراقیوی هر کیمسه اوپوب کامه چاتوبدی

شانونده بو بسدور که حسین سنده یاتوبدور

یوخدور سنه واللهی شرافتده چاتان یئر

سنسن شرف آل عبا قانه باتان یئر

حی ابدی مظهر و محبوبی یاتان یئر

آرام دل فاطمه نین مدفنی سنسن

حق مظهری ناحق اؤله‌نین مسکنی سنسن

سنده بویانوب قانه باتوب بیر گل خوشبو

دنیا گؤزی گؤرموب ائله بیر نو گل خوش رو

خلقتده آلوب رنگ او گولدن گل مینو

بیر گل کی اونون گلشنی دور سینه زهرا

بیر سینه که ایگلردی اوپردی اونی طه

قبر نبوی یا اولا کعبه یئری حتی

توپراقینی جایز دئگی شرعا یئماق اما

پیغمبر ائدوبدور سنی بو حؤکمده منها

بو سهلیدی جایزدی یئماق خاک شفادی

 بیر ذره بیری گر یییه مین درده  دوادی

مشگی یارادان نافه آهوی ختنده

بیر عطر قویوب ای شرف غالیه سنده

مشگین آزالار قدری اونون عطری گلنده

تا عطرین آلار قبرده زهرا ملر آغلار

دیلده بالا وای گؤز یاشی گؤزدن الر آغلار

گر عرش دئسم من سنه بالفرض خطادی

توپراقوه غبطه آپاران عرش خدادی

تعظیم ائیلسه فرشوه گر عرش سزادی

سن دوش نبی زینتین آغوشه آلوبسان

عرشین سبب خلقتین آغوشه آلوبسان

ای کرب و بلانین یری سن کوه مناسن؟

یوخ یوخ سبب منزلت بیت خداسن

آغوشه آلوبسان نچه لب تشنه فدا سن

بیر خدمت ائدوبلر اولار احکام جلیله

ممکندی او خدمت نه ذبی‌یه نه خلیله

ای کرب و بلا سنده کی شش‌گوشه مزاری

بیر نوع سایوب با عظمت حضرت باری

مژگانیله جبریل سیلر اولسا غباری

عمریم او گوزل مدفنه آثاریوه قربان

یوخ منده لیاقت سنه زواریوه قربان

ای کاش اجلدن او قدر مهلت اولئیدی

لطف‌ایله آقامدان نظر رافت اولیدی

بیر نیمه شعبان منه ده قسمت اولیدی

گؤز یاشلی گذر کعبه مقصوده سالئیدیم

جان تک او گوزل مرقدی آغوشه آلئیدیم

دلباخته عاشقدی سنه جان حسینی

سنسن مرض عشقینه درمان حسینی

اسموندی هامی بیر سوزه عنوان حسینی

سعدی زمان اولسا اگر علتی سنسن

گوندوز گئجه گؤز یاشلی سوزی صحبتی سنسن