روخسارِ عدالت

اظهار اولا گر پرتؤ، روخسارِ عدالت
دنیانی توُتار بوسبتون انوارِ عدالت
جان نقدینی بازارِ جهاندا توتار الده
شوق ایله، اولا کیم که خریدارِ عدالت
جان بخش ائدر امواته میثالِ دمِ عیسی
هر بزمده کیم، ذ کر اولا گفتارِ عدالت
ضحاک کیمی هر کیم ائده ظلمده طغیان
فوت ائیلر اونی کاوهٔ احرارِ عدالت
هر کس کی دیلر دفع قیلا دوشمن خلقی
آلسین الینه تیغِ شرر بارِ عدالت
غرق ائیلر اونی نیلده موسیِ الهی
هر کیم ائده فرعون کیمی انکارِ عدالت
خورشیدِ عدالتله جهان اولسا منوّر
ظالیملره اظهار اولار عصّارِ عدالت(١)
سانجیلسین عدالتله ترازوی صداقت
تا گرم اولا بوندان بئله بازارِ عدالت
خلقین ائوی بر باد اولاماز بیل بونو، واحد
هر گاه اونو تعمیر ائده معمارِ عدالت

١مصرع بو شکلیده ده قئید اولموشدور:
ظالیملره غالیب گلر انصارِ عدالت.