شب هجران یانار جانیم، تؤکر قان چشم گریانیم

منی جاندان اوساندیردی، جفادن یار اوسانمازمی؟
فلک لر یاندی آهیمدن، مرادیم شمعی یانمازمی؟
قامو بیمارینه جانان دوای درد ائدر احسان،
نچون قیلماز منه درمان، منی بیمار سانمازمی؟
غمیم پنهان توتاردیم من، دئدی لر یاره قیل روشن،
دئسم، اول بیوفا بیلمن، اینانارمی، اینانمازمی؟
شب هجران یانار جانیم، تؤکر قان چشم گریانیم،
اویادار خلقی افغانیم، قارا بختیم اویانمازمی؟
گل رخسارینه قارشو گؤزومدن قانلی آخار سو،
حبیبیم، فصل گل دور بو، آخار سولار بولانمازمی؟
دئگیلدیم من سنه مایل، سن ائتدین عقلیمی زایل،
منه طعن ایله ین غافل سنی گؤرجک اوتانمازمی؟
فضولی رند و شیدا دیر، همیشه خلقه رسوا دیر،
سورون کیم، بو نه سئودا دیر، بو سئودادن اوسانمازمی؟