ای فضولی، مئی و معشوق مزاقین ترک ائت

ای گؤز، اول نرگس خونخواره نگاه ائتمه دخی،
روزگاریم غم عشق ایله سیاه ائتمه دخی!
ای گؤزوم یاشی، بو سرگشته لیگین ترکین قیل،
سرو قامت لره قطع سر راه ائتمه دخی!
ای کؤنول، عمرومو وئردین یئله عاشق لیک ایله،
باخما هر غنچه لب و گلرخه، آه ائتمه دخی!
باخما، ای جان، خط و رخسارینا محبوب لرین،
احتیاط ایله، گناه اوزره گناه ائتمه دخی!
قیلما، ای عشق، منه عرض پری چهره لری،
صورت حالیمی آه ایله تباه ائتمه دخی!
گؤتور، ای نفس، هوا و هوسین عالمدن،
هرزه هرزه طلب رفعت جاه ائتمه دخی!
ای فضولی، مئی و معشوق مزاقین ترک ائت،
اؤزونی عاصی درگاه ایلاه ائتمه دخی!