گلبن باغ طرب، غنچۀ گلزار فرح

بو صراحی مثلا بیر صنم رعنا دیر
کی، دمادم طرب انگیز و نشاط افزا دیر.
سروتک قامت دلجو ایله عشاق فریب،
شمع تک پرتو رخسارایله بزم آرا دیر.
گلبن باغ طرب، غنچۀ گلزار فرح،
گل کیم اوندان آچیلیر، جام می صهبا دیر.
رنگ زرد و می سرخون گؤرن ائیلر حیرت
کی، خزان ایچره عجب بو نه گل حمرا دیر.
گاه همسلسلۀ عاشق خونین دل اولوب،
بوینو زنجیر جنون قیدی چکن شیدا دیر.
گاه یوز عاشق شیدایی قیلیب مست وخراب،
ائیله مز هیچ ترحم، ایشی استغنا دیر.
بزم ایچون هر طرفین طُرفه ایگیدلر دوتموش،
ساناسان خلعت زربفت ایله بیر میرزا دیر.
باطین صافیله بیر صوفیه بنزر کی، مدام
سجده سینده اثر صدق و صفا پیدا دیر.
کهربایی دون ایلن بیر بت سرکش دیر کیم،
جلوۀ ناز ایله شه مجلسینه زیبا دیر.
اول شهنشاه کی، فیضیندن اومار کام مدام،
بزم وحدتده اگر خضر و، اگر عیسی دیر.
چاکر چاکری فغفورایله خاقان اولوبان،
بندۀ بنده سی اسکندرایله دارا دیر.
جم و جمشید دئگیل بزمده همتاسی اونون،
سرور بی بدل و خسرو بی همتا دیر.
خان عادل هم اونون پرتو اقبالیندان
بیر اثر تاپدی کی، صاحب نظر و بینا دیر.
نشعۀ ذوق بولان جام رضاسیندان کام،
بزم عشقینده قامی عمر قدح پیما دیر.
ای فضولی، دون و گون ائیله دعا صدق ایله کیم،
اولا بو دولت و اقبال ایله تا دنیا دیر.