وی سحاب رحمتین سیرابی فردوس برین

آفرین، ای صانع تن پرور جان آفرین!
خالق الاشیا، الاه الخلق، رب العالمین!
مبدعی آثار قدرت، عقد پیوند وجود،
ظابط ارکان فطرت، نقشبند ماو تین.
ای سموم سطوطین تأثیری، نیران جهیم
وی سحاب رحمتین سیرابی فردوس برین.
قدرتین گلزارینا بیر سبزه سدرالمنتهی،
حکمتین شمعینه بیر پروانه جبریل امین.
سونعین ایوانیندا بیر قندیل دور آسمان،
صنعتین دیباچه سینده بیر ورق روی زمین.
درگه تعظیم و تکریمینده عالم کامجوی،
خرمن احسان و الطافینده آدم خوشه چین.
عرصۀ ادراک فوز رفعتین دارالامان،
رشتۀ امید فیض رحمتین حبل المتین.
خاکدن هر ذره تاییدینله بیر جسم لطیف،
آبدان هر قطره توفیقینله بیر دُرّ سمین.
اول امیم الفیض منعم سن کی، فیض شاملین
رزق تقسیمینده قیلماز امتیاز کفر و دین.
وادی درکینده دیر سرگشته فهم تندسیر،
مُلک توحیدینده دیر محصور عقل دوربین.
علم عرفانیندا هر کیم تیزبین اولموش، ولی
هیچ شک یوخدور کیم، اول ادراکی حصر ائتمز یقین.
اقتضای حکمتین اظهار قدرت قیلماغا،
اختلاف طبع ایله اضدادی ائتمیش همنیشین.
حادثات اختلاف دؤوردن گؤرمز خلل،
کیمه کیم، معمورۀ حفظین اولا حصن حصین.
هیچ کیم جرم ایله درگاهیندان اولماز نا امید،
سندن ایستر کام، اگر رسوا، اگر خلوت نشین.
سنسن اظهارائیله ین معشوقه عاشق شوقونو،
عاشقی سنسن قیلان معشوقه شوقیله حزین.
نشعۀ عشقینله دیر مجنون سرودی دردناک،
پرتو حسنونله دیر لیلی جمالی نازنین.
پادشاها، اقتیاض حکمتین تنبیه ائدیب،
گرچی حورا روضۀ تااتا قویموش دور جبین،
طاعتین ائیلر فضولی طاقت اولدیقجا، ولی
حرص ایله نه روضۀ رضوان دیلر، نه حور عین.
حور عین و روضۀ رضوان هوای نفس دیر،
نفسدن کئچمیش دیر اول، سندن رضا ایستر همین.