دئگیل علامت فصل ربیع قوس قزح

جاهانی ائیله‌دی فیض بهار رشک جنان،
بوراخدی فرش لطافت، زمینه لطف زمان.
هوا صنوف ریاحینه وئردی زیب ظهور،
طراز حلۀ خاک اولدی حُلیۀ الوان.
تیکیب شکوفه و غنچه چمنده چتر و اوتاق،
مقام بزم سرور اولدی عرصۀ بوستان.
دئگیل علامت فصل ربیع قوس قزح،
ادای خدمت ایچون باغلادی سپهر میان.
موکمل اولماغا اسباب عیش بی تنقیض،
میّسر اولماغا آلات بزم بی نقصان،
سحاب و سیل ایله ارسال اولدیندو گلزاره
قامی ذخیرۀ بحر و قامی دفینۀ کان.
تمامی برکاتین زمین قیلیب مبذول،
جمیع لطف نهانین زمانه قیلدی عیان.
بساط سبزه یه گلبن یاشیل سریر تیکیب،
یاخیب چراغلرین هر طرف گل خندان،
ییغیلدی نسترن و سوسن و گل و لاله،
دریلدی نرگس و نسرین و سنبل و ریحان.
نفیره سیله هم آواز اولوب نقارۀ رعد،
قیلوب نثار مقرر، جواهرین باران،
چمنده ائیله دیلر طفل غنچه یی مختون،
ساچیلدی گلشنه گل – گل جراحتیندن قان.
یئتیردی اؤیله صفا دؤور روزگاره بو سور
کی، سور ختنۀ نقد یگانۀ دوران،
گل بهار امارت، جناب جعفر بگ
کی، طوع رأیینه دیر چرخ بندۀ فرمان.
نظام سلطنت و ملکه اشرف اسباب،
بینای ملت و اسلامه اعظم ارکان.
بهار رفعت و اقباله الطف ازهار،
نهال شوکت و اجلاله اعدل اغصان.
سپهرمنزلتا، سنسن اول مکان حیا
کی، یوخ صفاتینه حد احاتۀ امکان.
مبارک اولا بو سور و سرور بزم حضور
کیم، اولدی جملۀ خلق جهانه فیض رسان.
نشاط و عیشی نین اوصافی توتدی آفاقی،
صفا و ذوقونون آوازه سیله دولدو جهان.
سپهر قیلدی بو بزم نشاطه بذل صفا،
ملایک اولدی بو سور و سروره فاتحه خوان
کی، اصلی قایدۀ حفظ شرع دیر بو عمل،
بودور مقدم اصناف طاعت رحمان.
شها، فضولی زارم کی، دؤور عدلینده
بقاع امن و امان دیر منه مقام و مکان.
نثار بزمین ایچون گر بولورسا حسن قبول،
گتیرمیشم گؤهر اعتقاد و جوهر جان.
امید وار کی، اولدیقجا روزگاره وجود،
میّسر اولا سنه ارتفاع شوکت و شان.