الهی، نی کیمی سوراخ سوراخ اولسون اندامین

صدای نی حرام اولماز، دئدین، ای سوفی جاهل،
یئله وئردین خلاف شرعیله ناموسون اسلامین.
بو اندام ایله وجد ائتمک دیلرسن اهل حال ایله،
الهی، نی کیمی سوراخ سوراخ اولسون اندامین.