دئدی: طعنه اوخونا توتما منی

دئدیم: ای سرو روان، شیوی رفتارین هانی؟
آی کیمی پارلاق اوزون، بال کیمی گفتارین هانی؟
اییلن رویینه سئودالی او قاشلار نه اولوب؟
عشق زنجیرینه یوزلرجه گرفتارین هانی؟
نولدی قیدیندن اسیرلر هامی آزاد اولدی،
می کیمی مست ائدن او لعل شکربارین هانی؟
نه سببدن سنی ترک ائیله‌دی دلداده لرین؟
اونلاری بنده چکن طرۀ طرارین هانی؟
دئدی: طعنه اوخونا توتما منی، سؤیله سنین
نولدی سئودالی باشین، دیدۀ خونبارین هانی؟

صورت ظاهره بند اولما، او فانی دیر، بیل،
ابدیت آرا، وئر صورت معنایه کؤنول!