عدمدن تا کی، عالم اولدو پئیدا

عدمدن تا کی، عالم اولدو پئیدا،
بولونمادی تاپونا میثل و همتا.

سانا کیم بنزی‌یه، ائی دیلروبا، کیم
کی، سنسن او لطف اصلی هیولا

خیالین خئیلیدور، ائی شاهی-اعظم،
ائدن جانو کؤنول مۆلکونی یغما.

پریشان زۆلفی‌نین سئودالاریندان
دیماغیم دولدو فاسید فیکری-سئودا.

لبی-لعلین فراقیندان آخیبدیر
گؤزوم هر دمبدم خونی-سوویدا.

گؤزونتک گؤرمه‌دی بیر فیتنه انگیز
اولالدان دؤوری-عالم چئشمی بینا.

گؤرلدن نرگیسی-مخمورین، ائی دوست،
جهان خالقینا اولدوم مست و رۆسوا.

جهاندا قالمادی بیر ذرّه ظۆلمت،
اولالدان گۆن یۆزون نوری هۆوئیدا.

جمالین مۆصحفین عینیم گؤرلدن،
کؤنوله رؤوشن اولدو سیرری-اسما.

یۆزوندور آیتی-سبع‌المثانی،
سؤزوندور خود اصح-اسمای-حۆسنا.

خطو خالیندورور ابجد حۆروفی،
اوخودون لام و بادیر، کاف ایله ها.

قیامت قامتینی گؤرن ائیدور:
بلامیدیر بو، یاخود قددی-بالا.

یۆزونی هر کی، گؤردو بارک‌الله،
دئدی: زی حۆسن ایچینده وجهی-زیبا.

یۆزوندور جنّتی-فیردؤوسی-اعلا
کی، طاها اوخور اوندا حاق تعالی.

شو کیم تؤوحیده قایلدیر احد دئر
سنه، ائی حۆسن ایچینده فردی-یئکتا.

خطی-یاقوتینی جان مۆصحفینده،
حبیبا، دستی-قۆدرت ائتدی اینشا.

وۆجودی-کایناتین ج‍ۆمله سنسن،
آ جودی بینهایت، فضلی-مؤلا.

حقیقت سنسن، اول مظهر، حقیقت
کی، مظهردیر سنه سر جومله اشیا.

اگر عاشیق و گر معشوق سنسن،
گه آدم قورسان آدین، گاه حوّا،

گهی مجنون اولورسان لئیلی ایچون،
گه اولورسان گئری مجنونا لئیلا.

گهی وامیق، گهی عذرا اولورسان،
گهی یوسیف، گه اولورسان زۆلئیخا.

گهی احمد، علی‌سن، گه خدیجه،
گهی مریم اولورسان، گه مسیحا...

گهی صورت اولورسان، گاه معنی.
گهی اسما اولورسان، گه مۆسمّا.

ائشیدیر بو صدایی خلقی-عالم
کی، سنده‌دیر سمعنا و أطعنا.

گۆنشدن کندؤزونو ظاهیر ائتدین،
قامو شئیده گؤره‌مز لئیکین اما.

دۆ عالمده نه کیم وار ج‍ۆمله سنسن،
اگر اسفل اولا و، یاخود اعلا.

گؤرونورسن بو کسرت عالمینده،
بصیرت اهلینه پۆنهان و پئیدا.

سنی هر شئیده گؤردو چۆن حبیبی،
ک-او لایی نفی ائدوب، ائیدور کی، الّا.

بیلورسن ک-اول فقیری مۆستحقدیر،
نولا حۆسنون زکاتین ائتسن اعطا.

تمنّایی ویصالیندیر، همین بس،
اگر ایمروز الا و، یوخو فردا.

آنین مقصودی سنسن گئجه-گۆندوز،
سنی سندن ائدر هر دم تمنّا.

او حوری-جنّت و ریضوانی آنماز،
ائدلدن رؤوضه‌یی-حۆسنون تاماشا.