مۆعاوین مانا اول سۆبحان اولورسا

مۆعاوین مانا اول سۆبحان اولورسا،
بدنده روحی-قۆدسی جان اولورسا،
 
توتام عؤمروم کیمی زۆلفون اوجون برک،
نیگارا، وصلینه درمان اولورسا.
 
چۆ جؤوهر دۆر ساچام اول دم گؤزومدن،
خیالین لۆطف ائدوب مئهمان اولورسا.
 
نئجه ائتسون قراری جان ساچینلا
کی، سیر نه عهد و، نه پئیمان اولورسا.
 
سن اول سولطانی-جانسان، ائی دیل-افروز
کی، قاپیندا سؽغار، مین خان اولورسا.
 
نه غم، سن خوسروین مین جانی-شیرین
سری-زۆلفینده سرگردان اولورسا.
 
یۆزون نوری ائدر شکسیز هیدایت،
ساچین کۆفری منه ایمان اولورسا.
 
سعادت بولور اول دم نحسی-اکبر،
قاپوندا، ائی گۆنش، دربان اولورسا،
 
شو فتّان عینی‌نین عینینه گلمز،
اوجوندان دمده یۆز مین قان اولورسا.
 
رۆخون شمعینه قارشی جانی هر دم،
نولا پروانه‌وش بۆریان اولورسا.
 
رۆخون، زۆلفون گؤروب اولدوم مۆسلمان،
اولور مین ایللیک اول رۆهبان اولورسا.
 
اگر دۆنیاده و عۆقباده سنسن،
همین جانا عظیم‌الشّأن اولورسا.
 
اوخور جان مۆصحفینی بی‌گومان، اول
خطو خالین کیمه بۆرهان اولورسا.
 
گؤرن شول وجهی-زیبانی، نیگارا
نولا گر والئه و حئیران اولورسا.
 
نه سولطانسان کی، قاپونون گداسی
دورور، مین خوسرو و خاقان اولورسا.
 
ائرم روزی-ویصاله، ائی مهی-نو!
شبی-هیجرانینا پایان اولورسا.
 
دۆ عالمده غنی اولا فقیرین،
قاپوندان فضل ایله احسان اولورسا.
 
قامو درد و فراقیندن همین بس،
بو عاشیق دردینه درمان اولورسا.
 
حیاتی-جاویدان بولا حبیبی،
او قاشین عیدینه قوربان اولورسا.