جانانه یئتیر

ای فلک درد و غمیم شرحینی جانانه یئتیر
ثبت قیل ملک خراجینی او سلطانه یئتیر
داهی یوخ تاب و توان جسم ضعیفیمده منیم
یا کی آل جانیمی یا دردیمی درمانه یئتیر
روحپروردی لبی وقت تبسمده صبا
روحی بو تندن آلیب اول لب خندانه یئتیر
گوردی اول زلفی کونول اولدی پریشان احوال
بو پریشانلیغی اول زلف پریشانه یئتیر
زلف و رویون ایلدی مذهبیمی سست منیم
یا منی کافر ایله یا ده کی ایمانه یئتیر
گئتدی اول یوسف مه روی گوزوم
آغلاما آز خوناب جگرین جهد ایله عمانه یئتیر
بونجا حیران حزین سالما آیاقدان ئوزونی
گلشن جاندا بیتن سرو خرامانه یئتیر