یوسف کنعانه بنزر

بویون سرو سهی، زلفون معنبر جمالین یوسف کنعانه بنزر
قاشین عاشیقلرین قصدینه گویا خم اولموش تیغ سر افشانه بنزر
آچاندا گوزلرین آلیر بو جانی یاتاندا فتنه دورانه بنزر
باخاندا نازیله تیر نیگاهین کونولده خنجر بررانه بنزر
دیلین بولبولد ساچین سنبلد اوزون گول کج اولموش کیرپیگین پیکانه بنزر
مه رخسارن ای حوری بهشتی گلستاندا گل خندانه بنزر
ویریب باد صبا زلفون داغیتمیش گول اوزده دسته ریحانه بنزر
لب لعل شفابخشین عزیزیم بعینه چشمه حیوانه بنزر
خالین هندو صفت کنج لبینده اوتورموش تخت آرا سلطانه بنزر
سنین کوینده عاشیقلر فغانی چمنده بولبول خوش خانه بنزر
گوزوم یاشی فراقوندان اوزومه سراسر لولو غلطانه بنزر
اگر چه عاشیقین چوخدور ولیکن
اینانما هئچ بیری حیرانه بنزر