انکار ائیله‌مه

یاری نی هئچ واقفی – اغیار ائیله‌مه،
دیو ایله اولاشما، بازار ائیله‌مه!
حقدن اؤزگه سن سانا یار ائیله‌مه،
احسنی – تقویمه انکار ائیله‌مه.