آپاردی کؤنلومو بیر خوش قمریوز جان‌فزا دیلبر

آپاردی کؤنلومو بیر خوش قمریوز جان‌فزا دیلبر،
نه دیلبر؟ دیلبری-شاهید. نه شاهید؟ شاهیدی-سرور.

من اؤلسم سن، بۆتی-شنگول، صۆراحی ائیله‌مه قۆلقول،
نه قۆلقول؟ قۆلقولی-باده. نه باده؟ باده‌یی-احمر.

باشیمدان گئتمه‌دی هرگیز سنینلن ایچدیگیم باده،
نه باده؟ باده‌یی-مستی. نه مستی؟ مستی‌یی-ساغر.

ازلده جانیم ایچینده یازیلدی صورتی-معنی،
نه معنی؟ معنی‌یی-صورت. نه صورت؟ صورتی-دفتر.

شاها شیرین سؤزون قؽلیر میصیرده بیر زامان کاسید،
نه کاسید؟ کاسیدی-قیمت. نه قیمت؟ قیمتی-شکّر.

توتوشمایینجا در آتش بلیرمز خیصلتی-عنبر،
نه عنبر؟ عنبری-سوزیش. نه سوزیش؟ سوزیشی-مجمر.

حسن‌اوغلو سنه گرچی دوعاچیدیر، ولی صادق،
نه صادق؟ صادقی-بنده. نه بنده؟ بنده‌یی-چاکر.