بنؤوشه

فلک رنگینه بنزر بو بنؤوشه،
توتوب صحرالری هرس و بنؤوشه!

نه چون گولشنلرین ترکین قیلیبسن؟
دوشوبسن چؤللره دیلجو، بنؤوشه!

بئله قددین بوکولموش، پیرلر تک،
دئییرسن صبح و شام «یاهو»، بنؤوشه!

سنی شؤوق باهار آشفته قیلمیش،
چکر عاشیق اولان قایغو، بنؤوشه!

دیلر عطرین کؤنول باد صبادن،
او زولف یار تک خوشبو، بنؤوشه!