وه کی، رۆسوالیق بیله افسانه بولدوم عاقیبت

وه کی، رۆسوالیق بیله افسانه بولدوم عاقیبت،
بی‌سر و سامانلارا هم‌خانه بولدوم عاقیبت.

مونجا لاف-عقل و دانیش کیم، اوراردیم آه کیم،
بیر پری‌روخسار ایچون دیوانه بولدوم عاقیبت.

دانه-دانه اشک ساچدیم گؤزلریمدن، شۆکر کیم،
بیر گیرامی گؤهر-یکدانه بولدوم عاقیبت.

من کی، بیر اهل-صلاح ایردیم لبین یادی بیله،
مست و بی‌خود ساکین-مئیخانه بولدوم عاقیبت.

کیشوری‌نون کؤنلینی تاپدوم خیالین مسکنی،
حاصیلین کیم، گنجدور، ویرانه بولدوم عاقیبت.