ملالت یئلیندن زۆلفین پریشان بولماسون یارب

ملالت یئلیندن زۆلفین پریشان بولماسون یارب،
نیهالی قامتون، ای سرو، لرزان بولماسون یارب.

جمالین باغینا باد-مۆخالیف دگمه‌سون هرگیز،
لبینه احتیاج آب-حئیوان بولماسون یارب.

گؤزون بیمار ایمیش، جانا، گرک بیماره قوربانی،
آنا من ناتواندان اؤزگه قوربان بولماسون یارب.

اگر بیلسم کی، جان وئرسم سانا ساغلیق ایرور مۆمکین،
اگر جان وئرمه‌سم، جانا، مانا جان بولماسون یارب.

اجل دئر کیم، سنی، ای کیشوری، قوربان قؽلام یاره،
زهی دؤولت اگر قؽلسا پشیمان بولماسون یارب.