ای چکیب شاخ-سنوبر تک قد و بالا، ییگیت

ای چکیب شاخ-سنوبر تک قد و بالا، ییگیت،
عاریضون فیردوس باغیندا گۆل-رعنا، ییگیت.

گۆلشن-جنّتده بیتکن ناز ایله نازیک نیهال،
حۆسن بۆرجونده دوغوب ماه-فلک-سیما، ییگیت.

سرخوشان بئلی آچوق، آشوفته کاکیل، مست ناز،
عئیب ایمس سورماق گلیش هانداندور، ای میرزا، ییگیت.

سن ملکسن، یا پری، یا حوری، یا نخل-بهیشت
کیم، بنی آدمده بولماس سن تکی رعنا، ییگیت.

دیلی بۆلبول، زۆلفی سۆنبول، خالی فیلفیل، بویو سرو،
خطّی سبزه، یۆزی لاله، گؤزلری شهلا، ییگیت.

نولاسی قول کیشوری‌نین حالی سن بدمهر ایلن،
اول غریب پیر و سن بیر شوخ-بی‌پروا، ییگیت.