حقیقت اهلینه محراب اولاندا اول مسجود

حقیقت اهلینه محراب اولاندا اول مسجود،
عجب نباشد اگر قیلسا اهل عشق سجود.
جنابینا یوزونو سالدیقجا بو شکسته کؤنول،
ایریشدی سایهً اقباله طالع مسعود.
نی شکسته فغان ائیله‌دی ز غمزهً عشق،
رباب و چنگ و دفه شاهد اولدو نغمهً عود.
وصال جنّتینه واصل اولمادی زاهد،
ز کوی دولت و اقبال اولدو چون مردود.
او دم که لیله الاسرایه واصل اولدو رسول،
عروج منزل افلاکه قیلمادی اهل صعود.
حقیقت اهلینه چون قبله در وصال رخی
تراب خلقینه قیلدیلار ازلده سجود.
حقیقی سجدهً رویت قیلور ز روز ازل،
از آنکه ساجدم اول وجهه من، تویی مسجود.