یارین غمینده بولمه‌دی هر بیصفا، صفا

یارین غمینده بولمه‌دی هر بیصفا، صفا
یارین وفاسینی نه بیلیر چکمه‌ین جفا.
هر کیم کی یاره، عهده وفا قیلماز ای حکیم،
ادراک ایلن اولان دیر عهده بیوفا.
جانیم نجات ایسته‌مز از دام زلف دوست،
اول حلقهً سلاسله تا اولدو مبتلا.
عقلیم ایتوردی لیلی و مجنون حیکایتین،
شیرین یولوندا اولدو چو فرهاد جانفدا.
عینیمده نور لم یزل اولدو غم رخون،
ای خاک آستان تو کحل بصیر ما.
هر کیم کی یاری غیر ایله بیگانه بیلمه‌دی،
یارین وصالی اولمادی اول غیره آشنا.
قیلدی حقیقی کعبهً وصلین طوافینی،
حقدن میسر اولدو اونا مروه و صفا.
آئینه جهان که جمالیندیر ای صنم،
هر بیبصر قجن گؤرر اول نوردن ضیا؟