هر عاشقین که ناله و دردی ز عشق اولا

هر عاشقین که ناله و دردی ز عشق اولا،
جانان یولوندا عاقبت اول جانفشان اولا.
یارین غمینده ترک جهان ائتمه‌ین کؤنول،
اول جان دگیل که خلقت اونا جاودان اولا.
بیمنّت فراق وصالین طلب قیلان،
واجبدیر اول فقیره کیم اول ترک جان اولا.
درد و فراق و محنت و اندوه و هجر و غم،
یارین یولوندا جمله‌سی بیر گلسنان اولا.
هر کیم که باشینی سالا در آستان دوست،
تخت سریر سلطنت اول آستان اولا.
اسرار عشق ایچینده حقیقی تو دم مزن!
هر کیسمه‌نین مراتیبی از خود عیان اولا.