بصیرتسیزلرین طعن ایله باغریم داغ ایکن قؤوسی

منی یالقیزلادی درد و بلای یار بیر یاندان،
سپهر اندیشه سی بیر یاندان و اغیار بیر یاندان.
ایکی یاندان وورارسان تیغ بس نئچون بولند اولموش،
صدای آفرین بیر یاندان و زینهار بیر یاندان؟
منی تکلیف ائدن گولزاریدن صحرایه بیلمز کیم،
توتار دامنیمی گول بیر یاندان و خار بیر یاندان.
کشاکش آتشینده اول کباب خامی سوزم من -
کیم، اونو مست بیر یاندان چکر، هوشیار بیر یاندان.
نئجه من اولماییم روسوا کیم، ائیلر شرح احوالیم،
بیر اوزدن رنگ زرد و آه آتشبار بیر یاندان.
منی یاندیردی بیر یاندان نوای شعله بار نئی،
شراب تاکی سوز و ساقی خونخوار بیر یاندان.
جنون شهبازییم شهر ایله صحرا ایکی بالیم دیر،
در و دیوار بیر یاندان و کوهسار بیر یاندان.
بیناسین کؤنلومون سیماب ائدرکن ناشکیبالیق،
تغافول بیرله ییغما سن، هم اول دیلدار بیر یاندان.
بصیرتسیزلرین طعن ایله باغریم داغ ایکن قؤوسی،
فغان کیم، باشلادیلار پند اولول ابصار بیر یاندان.