سیّدا، مهدییه یالوار کی، بو دوردانه لری

گوش قیل ای کی، بیلیرسن اؤزوی واقف کار،
آگه اول گؤر کی، ندیر نالۀ نئی، نغمۀ تار،
ندیر اول خشک اولان چوبده بو نالۀ زار–
کی، صداسیندان اونون غارت اولور صبر و قرار،

آچما سن پرده نی، هر پرده ده وار یوز اسرار.

قویماز اول تاری مغنّی نیه آغوشیندن،
دوشمز اول خانه براندازلرین دوشیندن،
هوش ایله گوش ائده هر کیمسه، گئدر هوشیندن،
پنبۀ غفلتی چک سن دخی جان گوشیندن،

تا کی، اسرار نهانه اولاسان برخوردار.

لحن داودی ایله کؤنلوو قیل خرم سن،
عرش بامینه، گؤزوم، نغمه نی توت سوللم سن.
اولما قال اهلی، قیل عمدا اؤزوی ابکم سن،
کسب ائله علم و ادب فیضین اگر آدمسن،

فهم قیل، گؤر کی، ندیر موسقی و موسیقار.

توت برابر دم عیسی یه مغنّی دمینی،
قیلیب احیا اؤزوی، سئیر ائله روح عالمینی.
زیر غم اولما، ائشیت نغمۀ زیل و بمینی،
چکمه، عاقل سن اگر، دهر مخالف غمینی،

شوره گل، نغمه ایله چک غم دنیایه حصار.

موسیقی مجلسی نین اهلی گرک اهل بسر،
تا گؤره پردۀ اسرارده یوز نقش و صور،
کیم کی ذوق اهل دئگیل، آنی حساب ایله هجر،
لحن داود ائلمز نوع جماداته اثر،

منی اربابی ائدر گوش سخن، ای هوشیار.

فهم قیل، گؤر کی، ندیر چنگ و دف و بربط و اود،
ندیر اونلاردا بو آهنگ و بو لحن و بو سرود،
عارف اول، رمز بیل، ای ماحصل غیب و شهود،
اود هر لحظه گلیب شوره دئیر: یا معبود،

تار هر لحظه گلیب وجده دئیر: یا ستار.

۳۸۶
زاهدا، تاری یا باخ، مجلس عرفان دیر بو،
تاری اسباب مناحی دئمه، بهتان دیر بو،
مئیی گؤر، ساقییه باخ، کوثر و قیلمان دیر بو،
جمله سی پرتو رخسارۀ صبحان دیر بو،

مئیده حق نورونو گؤر، سهوینه قیل استغفار.

ای کؤنول، محرم راز ائیله‌مه بیگانه لری،
وئرمه ناهل الینه بو دولو پیمانه لری،
چک روموزات ایله زلف سخنه شانه لری،
سیّدا، مهدییه یالوار کی، بو دوردانه لری
ائیله سین مجلس شهوار کریم بگده نثار.