ائدم گرک!

ای دل، فراق یاردا افغان ائدم گر ک
هیجران اودویلا تا سنی بریان ائدم گر ک
زولفِ نیگاری بوینوما زنجیر تک سالیب
مجنون کیمی بو چؤللری جؤلان ائدم گر ک
لعلِ لبیندن آیری دوشن بینوا منم
بولبول صفت فراقدا دل قان ائدم گر ک
عهد ائتمیشم زاماندا وصلین بهاسینا
خاکِ رهینله جسمیمی یکسان ائدم گر ک
ای دل، فراقِ یار ائدیب صبر، عشقیمه
اغیارِ زشت خولاری حئیران ائدم گر ک
واحد، او قدر ناله ائدیب آه و زاردن
اهلِ جهانی حالِ پریشان ائدم گر ک