اولدی پابوس شریفیله مشرف لب حوض

۲۰۰ قیلدی اول سرو سحر ناز ایله حمامه خرام،
شمع رخساری ایله اولدی منور حمام.
گؤرونوردو بدنی چاک گریبانیندان،
جامه دن چیخدی، یئنی آیینی گؤستردی تمام.
نیلگون فوطیه ساردی بدن عریانین،
سان بنفشه ایچینه دوشدی مقشر بادام.
اولدی پابوس شریفیله مشرف لب حوض،
بولدو دیوار لطیفیله ضیا دیدۀ جام.
ساندی لار کیم، ساتیلیر دانۀ دّر عرقی،
وردو ال کیسه یه چوخلار قیلیب اندیشۀ خام.
کاکیلین شانه آچیب، قیلدی هوایی مشکین،
تیغ مویین داغیدیب، ائتدی یئری عنبرفام.
طاس الین اؤپدو، حسد قیلدی قارا باغریمی خون،
یئتدی سو جسمینه، رشک آلدی تنیمدن آرام.
چیخدی حمامدن او، پردۀ چشمیم سارینیب،
توتدی آسایش ایله گوشۀ چشمیمده مقام.
مردم چشمیم ایاغینه روان سو تؤکدو
کی، گرک سو تؤکوله سروین ایاغینه مدام.
مزد حمام، فضولی، وئرم جان نقدین،
قیلماسین صرف زر اول سرو قد و سیم اندام.