ذوق نقصانی بیر آفت دیر منه، ای پیر دیر!

مئی پیاپی سونما، ساقی، قیلما لایعقل منی،
ائتمه بیر دم دولت دیداردن غافل منی.
زهر قهرین ایچمه دن وار ایسه قصدین، قتلیم ائت،
آب حیوان ایچسم اؤلدورمک اولور مشکل منی.
عار قتلیمدن سنه، من تشنه آب تیغینه،
اؤلدورر حسرت گر اؤلدورمزسن، ای قاتل، منی.
من سنه حیران و مندن غیری سندن بی خبر،
شکر اونا کیم، عشقینه قیلمیش هامان قابل منی.
ای خوش اول سرمست لیک وقتی کی، رفع اولوب حجاب،
ذوق مئی بی اختیار ائیلر سنه مایل منی.
دؤنه دؤنه لعل میگونین اؤپر، ای غنچه لب،
قیلماسینمی رشک جام باده خونین دل منی.
ذوق نقصانی بیر آفت دیر منه، ای پیر دیر!
قویما نقصان، بیر نئچه جام ایله قیل کامل منی.
قورتلوم غمدن، دئرم، کویینده، امّا بیلمزم،
قورتارارمی بحر غم موجندن اول ساحل منی.
ای فضولی، دولت باقی فنادن دیر منه
کیم، فنا دیرایله ین مقصودیمه واصل منی.