سن سلامت کسوتین زیور قیل، ای اهل صلاح

ای ساچین فکری قامو سئودالرین سرمایه سی!
اولماسین باشیمدن اکسیک سروقددین سایه سی.
باش قویار هر صبحدم خورشید خاک پاینه،
بو سعادتدن اونون گلدیکجه آرتار پایه سی.
گؤرممیش مهد فلک بیر طفل سن تک، تا فلک
دهر زالین قیلمیش اطفال ریاحین دایه سی.
سن سلامت کسوتین زیور قیل، ای اهل صلاح
کیم، منه بس موی ژولیدم جنون پیرایه سی.
برق آهیندن فضولی نین گؤیردی بی خبر،
دون لر افغانیله بیدار اولماسا همسایه سی.