عفو ائده خدمتده هر تقصیرمیز پیر مغان

گؤز قاراسی اشک گلگونیمده خالین صدقه سی،
اشک گلگونیم گل رخسار آلین صدقه سی.
دود آهیمدن قارالمیش زار و سرگردان تنیم،
آتشین رخسار اوزه مشکین هلالین صدقه سی.
شوق وصلین یاندیران ناقص وجودوم، ماه تک
ذره ذره آفتاب بی زوالین صدقه سی.
آشیان تنده مرغ روحه ائتمن تربیت،
اولماسا پروانه تک شمع جمالین صدقه سی.
هجرانه باشیم فدا اولسون کی، جانیم آلمادی،
ائتدیم آخر مژدۀ ذوق وصالین صدقه سی.
یوسف گمگشته کیم دیر کیم، سانا مانند اولا؟
یوز اونا مانند حسن بی مثالین صدقه سی.
عفو ائده خدمتده هر تقصیرمیز پیر مغان،
ای فضولی، جانیمیز اهل جمالین صدقه سی.