بلا دیر، هر کیمین بیر یولدا غمار اولسا یولداشی

ترشح قبریمین داشیندان ائتمیش چشمیمین یاشی،
خیال ائیلر گؤرن کیم، لعل دن دیر قبریمین داشی.
نه زیباسن کی، صورت باغلاماز تصویر رخسارین،
تحیر صورت ائیلر، صورتین چکدیکجه نقاشی.
نولا گرداب غم دئرسه، دل سرگشته دنیایه،
سانیر کیم، جیزگینیر عالم، کیمین کیم، جیزگینیر باشی.
سپهر پرکواکیبدن دئگیل درده دوا ممکن،
خیال ائتمن وئره تریاک زهر غم، بو خشخاشی.
بقاسی ممکن اولماز، اولسا گر دیوار عمرونده
مه وخورشیددن حشمت بنا، افلاک دن کاشی.
وئر امواته احیا باده، گویا کیم، چیخیب هر دم،
سالیر فیض مسیحا باده یه خمخانه خفاشی.
فضولینی ره عشقینده اشک و آه ائدر رسوا،
بلا دیر، هر کیمین بیر یولدا غمار اولسا یولداشی.