رنجی آرتار، آغیر اولدوقجا یوکو حمالین

ای کی، اندیشۀ مال ایله سراسیمه اولوب،
دون و گون دهرده آشفته کئچر احوالین
جمع مال ائیله دیگین راحت اوچون دور، امّا
راحتین اکسیک اولور، هر نئجه آرتار مالین.
مال چوخ ائتمه، حذر ائیله عذابیندان کیم،
رنجی آرتار، آغیر اولدوقجا یوکو حمالین.