ای کمال رأفتین سرمایۀ امن و امان!

ای وجود کاملین آیینه دار فیض حق،
آسیتانین قبلۀ حاجات ارباب یقین.
ای کمال رأفتین سرمایۀ امن و امان!
وی جمال شوکتین پیرایۀ دنیا و دین!
حسن رأیین آفتاب عالم صدق و صفا،
خاک پایین منشأ جمعیت روی زمین.
گلمه‌میش بیر سن کیمی پاکیزه طینت عالمه،
تا بنای عالم ائتمیش نقشبند ماء و طین.
مسند نورشیروان دیر بقعۀ دارالسلام،
سنسن استحقاق ایله نورشیروانه جانشین.
جسم دیر معنیده برج اولیا، سن روح پاک،
بیر نگین دیر خطۀ بغداد، سن نقش نگین.
سرورا، یوز شکر کیم، فیض کمال رأفتین،
اولیا برجینی ائتمیش رشک فردوس برین.
خاص وعام اولموش نوال نعمتیندن بهره مند،
آفرین، ای شهریار ملک پرور، آفرین!
من کی، بیر کمتر دعاگویم، نظر سالدین منه،
قویمادین خاک مذلتده قالیم زار و حزین.
ظایع ایکن قدریمی بیلدیردین اهل عالمه،
تیره ایکن ائیله دین خاک وجودیم عنبرین.
ابری لطفون قیلدی خار خشکیمی گولبرگ تر،
فیض جودون قیلدی سنگ خارمی دور ثمین.
نعمتین شکری مانا فرض ائتدی اظهار ثنا،
شفقتین طوقی منی قیلدی غلام کمترین.
غم دئگیل اهل غرض ائیلرسه مندن منع خیر،
غم دئگیل اهل حسد باغلارسا من مسکینه کین.
روزگار ئویله منیم مقصودیمی حاصل قیلیب،
اول کی، منع ائیلر، اولور بدخواه رب العالمین.
هیچ شک یوخ کیم، یئتر مقصوده، اولماز نامید،
خرمن الطافین اطرافیندا اولان خوشه چین.
وار امیدیم مهر و ماه ائتدیکجه دوران، اولاسان
کامیاب و کامران و کام بخش و کامبین.