منی منع ائتمه، ای زاهید، فغاندان روی-یار اولغاج

منی منع ائتمه، ای زاهید، فغاندان روی-یار اولغاج
کی، بۆلبولنین فغاندان ایختیاری یوخ باهار اولغاج.

نه یاریمدان وفا گؤردوم، نه خوشلوغ روزیگاریمدن،
وفالو یار هم خوشدور، جفای-روزیگار اولغاج.

فلک ائیوانینا هر یان دۆشر اود کؤنلوم آهیندن،
یؽخار توفان سلامت ائوینی چشم اشکیبار اولغاج.

وصیّتین بو کیم، آندان قوپارما، ای سحر یئلی،
سر-کویینده بو خاکی تن-زاریم غوبار اولغاج.